โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

0
322

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน