โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564

0
175

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายกมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลโรงเรียนลูกเสือต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร