โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

0
161

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน